Past Event26 Mar 2023

Toitū!

No longer available

Concert Chamber, Auckland Town Hall

Cultural

The sustenance of chiefs is oratory.  

An art form in and of itself, the Māori language is cause for appreciation and celebration. Toitū! brings together a panel of leaders from te ao Māori who have demonstrated determination and commitment to the revitalisation, endurance and growth of te reo Māori. Their stories of lived experience will give us a snapshot into what it takes to be a language warrior in this day and age.  

This is a fantastic opportunity to further your understanding of te reo, and to hear from those who have dedicated their time and energy to ensuring the ongoing strengthening of the Indigenous language of Aotearoa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ko te kai a te rangatira he kōrero.

 

He toi tonu te reo Māori e tika ana kia whakamānawatia, kia whakanuia hoki. Kua eke te arohia o te reo Māori ki te tihi - he tokomaha rawa ngā tauira nō ngā pakeketanga katoa, nō ngā horopaki katoa, e tatari ana kia wātea mai he tūru i ngā karaehe; e whakaputahia ana anō he waiata rongonui ki te reo; e whakamāoritia ana he kiriata; e piki ana anō hoki te nui o ngā pukapuka e tāngia ana ki te reo.

 

Ki Toitū! whakahuihuia ai tētehi kāhui manukura nō te ao Māori kua whakaatu i ō rātou hiringa, i ō rātou tōngakingaki ki te whakarauoratanga, ki te ukauka, ki te whanaketanga hoki o te reo Māori. Ka noho ā rātou kōrero mō ō rātou wheako hei matapihi ki te ara e tū ai te tangata hei mumu reo i tēnei ao nei, i ēnei wā pāhekeheke.

 

He kaupapa tino rawe tēnei hei whakapiki i tō mōhiotanga ki te reo, ahakoa te wāhi e tū nā koe i tōu anō ara reo, e rongo kōrero ai hoki i tēnei kāhui mātanga reo, i a Tākuta Tā Tīmoti Kāretu (Te Panekiretanga o Te Reo, Te Kōhanga Reo National Trust), i a Ahorangi Rawinia Higgins (Te Toihau o Te Taura Whiri i te Reo Māori), i a Pānia Papa (Te Panekiretanga o Te Reo, Te Ahu o te Reo Māori) kua whakapau rā i ō rātou ngao i roto i ngā tau e kaha tonu ai te reo taketake o Aotearoa.

 

He kaupapa reorua tēnei

Explore the Auckland Arts Festival 2023 line-up


Be the first to know about live events in Auckland!